Türkiye’de Sarımsak Üretim Bölgeleri

0

Türkiye’de Sarımsak Üretim Bölgeleri
Sarımsak üretiminin yoğun olduğu bölgelerde, Ege’ de önem sırasına göre Balıkesir, Aydın, Manisa, Akdeniz Bölgesinde; Gaziantep, Antalya, Kahramanmaraş, Ortagüney Bölgesinde; Nevşehir, Kayseri, Karaman, Karadeniz Bölgesinde ise; Kastamonu, Samsun ve Sinop illeri yer almaktadır.

Ülkemizin coğrafik konumu nedeniyle, tarım bölgelerinin iklim şartları ile, toprakların kimyasal ve fiziksel yapıları farklı özellikler göstermektedir. Bu yüzden, tarımsal bölgelerde değişik çeşitlerde sarımsak yetiştirilmektedir. Türkiye’nin Kuzeydoğu bölgesi dışında, hemen her bölgesinde sarımsak üretilmektedir.

 

Kastamonu’da Sarımsak Üretimi

Kastamonuda Sarımsak üretimi Merkez ilçe ve Taşköprü ilçesinde yoğunluk göstermektedir. Kastamonu İlinde kuru sarımsak üretimi yaygın olup, taze sarımsak üretimi yok denecek kadar azdır. Kastamonu’da kuru sarımsak üretim alanı ve miktarları Tablo: 2.2. de özetlenmiştir. İl üretiminin % 90′ ı bu iki ilçede gerçekleşmektedir. Taşköprü ilçesi, il toplam kuru sarımsak üretiminin ortalama olarak, yıllar itibariyle % 80 – 90’lık bir kısmını gerçekleştirmektedir. % 10 – 20′ lik pay ise, merkez ve diğer ilçelere aittir. Taşköprü ilçesindeki kuru sarımsak üretiminin % 50′ si Alatarla ve civarındaki köylerinden elde edilir.

Kastamonu’ da dekara sarımsak verimi 1995 – 2000 yıllarında ortalama 774,9 kg/da olup, Türkiye ortalamasından % 5,3 daha fazladır.

 

Paylaş

Yazar Hakkında

Yorum Yaz